2010


PAŹDZIERNIK / OCTOBER


Unsound Festiwal 2010
23.10.2010 Alchemia, Kraków, ul. Estery 5
The No Fun House of Horror
co-presented with No Fun, Brooklyn: Carlos Giffoni, Hild Sofie Tafjord, Anna Zaradny, Noveller
www.unsound.plWRZESIEŃ / SEPTEMBER


PASS | ED
Anna Zaradny

23.09 - 25.10.2010

opening: 23.09 / 18:00
No Local / Kraków / Sławkowska 14

www.nolocal.org
www.fragileboredom.org
FRAGILE BOREDOM | festival | exhibitions | workshops
www.fragileboredom.org

03.09.2010 Teatr Nowy, Kraków, Poland
Anna Zaradny soloJUNE / JUNE


KNTN, Copenhagen, Denmark
03.06.2010, 20:30
www.kntn.dk

Rafael Toral (PT)
Robert Piotrowicz (PL)
Anna Zaradny (PL)
Lucky Ringston (DK)

MAJ / MAY


Galeria El, Elbląg, Poland
Noc Muzeów, 15.05.10, 21:00

Anna Zaradny

"Lekcja kastracji"
3 kanałowa instalacja video

"Castration class"
3 channel video installation


Anna Zaradny Lekcja Kastracji fot. A. Zaradny

Praca, zbudowana jest z rejestracji współczesnych wykonań arii Lascia ch'io pianga z opery Rinaldo G. F. Händla. Różnorodność wersji i kontekstów w jakich funkcjonuje pieśń dowodzi nie tylko jej niezwykłej popularności, ale także ukazuje czym się ona stała w dobie kultury popularnej. Współcześnie męski alt, sopran wciąż jest fetyszem - osiągany techniką wokalną, a nie zabiegiem chirurgicznym. Mit "cudownego dziecka", kastrata rozpala emocje nie tylko profesjonalnych śpiewaków, ale także amatorów. W projekcie kastracja nabiera innych znaczeń, jest odarciem arii ze swych głównych atrybutów, powagi i uniesienia. W konsekwencji prowadzi do refleksji nad zbanalizowaniem dzieła we współczesnym obiegu społecznym. Egzaltacja, pompatyczny manieryzm i śmieszność poszczególnych śpiewaków przenoszą arię w sferę kiczu i chaosu. Dramaturgiczna konstrukcja pracy, kolejne wcielenia wykonawców zagęszczają przestrzeń interpretacji. Uczestnictwo w lekcji obowiązkowe.

The work is constructed of the registered, contemporary performances of the Lascia ch'io pianga aria from Rinaldo opera by G. F. Händel. The diversity of versions and contexts in which the song appears proves not only it's popularity but also shows what it has became in the times of popular culture. Today, the man's alto or soprano is still a fetish, achieved with vocal technique not a surgical procedure. The myth of a "child prodigy", a castrato, enkindles emotions of not only the professional singers but also amateurs. In the project the castration takes on a new meaning, indicating the deprivation of the aria of all it's main attributes, it's solemnity and rapture. In consequence it leads to reflection on the trivialization of the work of art in contemporary social circulation. The exaltation, the comicality of the singers transfer the aria into the sphere of kitsch and chaos. The dramaturgy of the work, the consecutive incarnations of the performers, thicken the space of interpretation. Attendance at this class is compulsory.MARZEC / MARCH


Instytut Teatralny Warsaw, Poland
30, 31 marca 2010

godz. 19:00
Rozmowa
Zbigniew Herbert / Aleksander Małachowski (1972)

godz. 19:15
Widowisko multimedialne Rekonstrukcja Poety
na podstawie dramatu Zbigniewa Herberta (1958)

Homer: Andrzej Chyra
Profesor: Jan Peszek
Głos Kobiecy: Maja Ostaszewska
Elpenor: Rafał Fudalej
Scenariusz i reżyseria:Marcin Liber
Muzyka: Robert Piotrowicz
Fortepian: Anna Zaradny
Elektronika, perkusjonalia, gitara: Robert Piotrowicz
Animacje, grafika: Huncwot - Arkadiusz Romański, Łukasz Knasiecki
Montaż: Jeremi Czyżewski

Kurator: Mikołaj BaliszewskiPrzeniesienie plenerowego widowiska multimedialnego, zrealizowanego przez Nowy Teatr oraz Bibliotekę Narodową w 2008 roku w 10. rocznicę śmieci Poety, do intymnej przestrzeni sali teatralnej.

Jednym z utworów Zbigniewa Herberta wprost odwołującym się do tradycji antycznej jest słuchowisko radiowe Rekonstrukcja poety. Ożywiając w nim mit Homera, Herbert zdefiniował swój program poetycki, określając tym samym rolę poety we współczesnym świecie. Nasze zainteresowanie tym rzadko przypominanym utworem dramatycznym zbiega się z potrzebą usłyszenia na nowo przesłania o powinnościach ludzi pióra, sztuki, nauki.
W Rekonstrukcji poety dokonała się analityczna rekonstrukcja postaci Homera, archetypu. Ujrzany w soczewce współczesności ma on twarz czterdziestolatka, twórcy borykającego się z własnym losem, piętnem geniuszu, cierpienia i kalectwa. Postać Profesora, ironicznie przedstawionego człowieka obciążonego bagażem cywilizacyjnym, reprezentującego zupełnie inny obszar świadomości, stanowi dla postaci Homera, pierwotnego Twórcy mocny kontrapunkt. Pomiędzy tymi dwiema kreacjami rozpięte jest alter ego samego Herberta.
W duchu Herbertowskiej empatii dla starożytnych dokonana zostanie próba konfrontacji dzieła przeznaczonego do realizacji radiowej z językiem i wrażliwością młodych twórców, operujących nowoczesnymi środkami wypowiedzi - obrazem zintegrowanym ze światłem i dźwiękiem. Chcemy na nowo odczytać zapisaną w Rekonstrukcji przemianę Homera i zaprosić wszystkich do udziału w dialogu genialnego słowa i nowoczesnych środków artystycznego wyrazu.

Marcin Liber, reżyser:
Co interesuje mnie w Herbercie? Rekonstrukcja poety to utwór napisany dla radia, dla medium, które w czasach, gdy Herbert pisał swoje słuchowisko, było najbardziej progresywne. W radiu Herbert posłużył się tym, co dziś nazywamy samplingiem. Za pomocą montażu z fragmentów tekstu, wierszy, słuchacz konstruuje sobie obraz Homera, poety - człowieka niejednoznacznego, który nie jest faryzeuszem jednej tezy, człowieka walczącego ze sobą, człowieka poszukującego, który rozszerza granice form i znaczeń. Zrekonstruowany Homer przybliża nas do Herberta.

Formuła słuchowiska multimedialnego.
Tekst napisany w latach 50. jest punktem wyjścia dla nowoczesnej adaptacji multimedialnej, budowanej równolegle z materiału wideo zarejestrowanego w studio oraz interaktywnych animacji. Przygotowane animacje reagować będą na skomponowaną muzykę i dźwięki spektaklu oraz improwizację powstającą na żywo na scenie.

W warstwie wizualnej - jak tłumaczy Marcin Liber, reżyser przedstawienia - następuje rzeczywista rekonstrukcja głównego bohatera, widzimy wąskie kadry, detale twarzy i ciała Homera, postaci: Elpenor, Kobieta, nawiązują ze sobą dialog pomiędzy ekranami, wykorzystujemy w pełni potencjał, jaki dają nam dziś technika filmowa i multimedia.

Organizator:
Nowy Teatr
Biblioteka Narodowa

Robert Piotrowicz
Prometeul i inne projekty - wykład
Prometeul and other projects - lecture
Studio A6, Akademia Muzyczna, Krakowie
19.03.2010 godz. 12.00

Robert Piotrowicz
PROMETEUL sound installation - 7-9 feedbacks
Festiwal Audio Art 2010
Bunkier Sztuki, Kraków
19.03.2010, godz. 20.00
www.audio.art.pl
LUTY / FEBRUARY


KW Institute for Contemporary Art
Berlin
» www.kw-berlin.de

Early Years
28.02 - 18.04.2010
Opening: 27.02.2010, 5-10 pm

Wojciech Bąkowski, Yael Bartana, Tania Bruguera, Oskar Dawicki, Sharon Hayes, Sanja Iveković, Daniel Knorr, KwieKulik, Zbigniew Libera, Anna Molska, Paulina Ołowska, Agnieszka Polska, Joanna Rajkowska, Ahlam Shibli, Jan Smaga, Anna Zaradny, Artur Żmijewski

Group exhibition curated by Sebastian Cichocki, Ana Janevski, Katarzyna Karwanska and Joanna Mytkowska presented by the Museum of Modern Art in Warsaw

EARLY YEARS is part of the project "The Promised City", a cultural initiative between Berlin and Warsaw with performances in Mumbai and Bucharest: Artists, curators and academics from Germany, Poland, India, and Romania develop various new creative productions. All of which are interdisciplinary and evolve around subjects of dreams, illusions, and promises of modern metropolises.ROBERT PIOTROWICZ SOLO

08.02.2010 21:00 ___ BERLIN - Madame Claude - www.myspace.com/madame_claude
09.02.2010 20:15 ___ ZURICH - WIM - www.wimmusic.ch
11.02.2010 21:00 ___ MILANO - O' aasociazione - www.o-artoteca.org
12.02.2010 18:30 ___ MARSEILLE - L'Embobineuse - www.lembobineuse.biz
13.02.2010 20:30 ___ GRENOBLE - Le 102 - www.le102.net
16.02.2010 20:30 ___ PARIS - Instants Chavirés - www.instantschavires.com
18.02.2010 21:30 ___ BOLOGNA - Sant'andrea - myspace.com/santandreadegli...
21.02.2010 20:00 ___ LJUBLJANA - Klub Gromka - www.klubgromka.org
23.02.2010 20:00 ___ VIENNA - Velak Gala - velak.klingt.orgSTYCZEŃ / JANUARY


All Ears Festival 2010 Oslo, Norway
» www.all-ears.no/2010/2010.html

14.01.2010, 20:00 Fabrikken, Oslo
Anna Zaradny solo
w/ Projecting Surface (Dryer/Heule/Laastad/Volden), Lucio Capece / Werner Dafeldecker, Han Bennink / Frode Gjerstad

15.01.2010, 20:00 Fabrikken, Oslo
Robert Piotrowicz solo
w/ Basshaters, Dag Magnus Narvesen / Stine Janvin Motland / Johannes Bauer, Stian Westerhus / Zach Hill

16.01.2010, 20:00 Fabrikken, Oslo
Kristin Andersen / Anna Zaradny / Inga Margrete Aas
w/ Cunt Rash, Anla Courtis, C. Spencer Yeh / Okkyung Lee, Paul Lytton / Johannes Bauer / Jon Rune Strøm