G 005 : YÔKO HIGASHI / LIONEL MARCHETTI - "OKURA 73°N - 42°E"
premiera/release date: 26.06.2009

1. Pétrole 73 8:25 [mp3]
Une musique concrète composée par Lionel Marchetti, 2005

Tournage sonore original sur le Stubnitz - Rostock/Deutschland
Sons fixés, synthétiseurs analogiques: Lionel Marchetti
Présences vocales additives via radio CB Midland: Olivier Capparos, Eric Pellet
Remerciements: Robert Piotrowicz, Anna Zaradny, Jérôme Noetinger, Stubniz tanker team...
2. Okura 15:53 [mp3]
Une musique concrète composée par Yôko Higashi, 2007

Tournages sonores originaux effectués a Maputo, au Mozambique, en février 2007
Sons fixés, synthétiseurs analogiques, sinusoides: Yôko Higashi
Présences vocales: Big Sandra, Chico Antonio
Remerciements: Jean-Paul Delore & Catherine Laval, Compagnie Lézard Dramatique (Lyon, France), Centre Franco Mozambicain de Maputo, tous les musiciens et orphelins de Maputo (spectacle de rue de Catherine Laval), Jérôme Noetinger (cri 120Jours).
3. Pétrole 42 8:48 [mp3]
Une musique concrète composée par Lionel Marchetti et Yôko Higashi, 2006

Sons fixés, magnétophones et synthétiseurs analogiques: Lionel Marchetti
Voix, chants: Yôko Higashi
Musica Genera prezentuje kolejny album francuskiego kompozytora muzyki konkretnej Lionela Marchettiego (w 2005 roku nakładem MG ukazała się płyta Lionela Marchettiego i Emmanuela Petit "Docteur Kramer (you are not you)"), tym razem zrealizowany wspólnie z artystyczną partnerką Yôko Higashi - japońską performerką, tancerką i wokalistką. Album zawiera trzy kompozycje konkretne, po jednej autorstwa Marchettiego i Higashi oraz jedną wspólną.

Każdy z utworów to misterna konstrukcja dźwiękowa o indywidualnym charakterze i własnej, unikatowej brzmieniowej aurze. "Pétrole 73" jest owocem pobytu Marchettiego na trwalerze "Stubnitz", statku przebudowanym na jedyne w swoim rodzaju pływające centrum kultury. Analogowe drony, radiowe głosy i mechaniczne dźwięki pracującego kadłuba tworzą atmosferę kontrastującą z kompozycją "Okura", którą Higashi zrealizowała w oparciu o materiały dźwiękowe zebrane w Mozambiku. Nagrania terenowe afrykańskiej przyrody i zaskakujące elektroniczne interwencje sąsiadują z fragmentami muzyki etnicznej, prowadząc słuchacza ku ostatniej, wspólnej kompozycji obojga artystów. "Pétrole 42" urzeka bogactwem dźwięków i niesamowitą, eteryczną aurą, tworzoną przez delikatne syntezatorowe pasaże i odległe, pochodzące jakby z innego świata głosy, śpiewy, oddechy, punktowane niepokojącymi, agresywnymi dźwiękami konkretnymi.


Musica Genera presents another album from French musique concrète composer Lionel Marchetti (in 2005 MG had released the CD "Docteur Kramer (you are not you)" by Lionel Marchetti and Emmanuel Petit), this time realised together with his artistic partner Yôko Higashi, Japanese performer, dancer and vocalist. The album contains three compositions of musique concrète, one by Marchetti, one by Higashi and a collaborative work by both artists.

Each of the tracks is an elaborate sound construction of individual characteristics and unique sound aura. "Pétrole 73" is the artistic fruit of Marchetti's stay at the "Stubnitz" trawler, the one of a kind ship rebuilt as a floating cultural centre. Analogue drones, radio voices and mechanical sounds of working hull create the atmosphere that contrasts with next composition. "Okura" was realised by Higashi basing on the sound material gathered in Mozambique. Field recordings of African nature and surprising electronic interventions interweave with fragments of ethnic music, leading the listener towards the final, collaborative track. "Pétrole 42" captivates with it's sonic depth and uncanny, ethereal aura created by delicate synthesiser passages, distant, unearthly voices, chants, breaths, punctuated with disturbing, aggressive concrète sounds. R E C E N Z J E / R E V I E W S 


nausznie, 08.01.2009

Marchetti ma ostatnio szczęście do polskich wydawców, pod koniec zeszłego roku Monotype wydał reedycję powalającego Kitnabudja Town, a w czerwcu Musica Genera wypuściła ten album. Już drugi w swoim katalogu z udziałem tego francuskiego artysty i tak jak poprzedni (Docteur Kramer (you are not you) z Emmanuelem Petit) zawiera po części muzykę stworzoną w duecie.

O czym może być album, którego okładkę zdobi fragment XVI-wiecznej mapy Azji i Oceanii, tytuł łączy w sobie nazwę japońskiej wioski ze współrzędnymi punktu gdzieś na Morzu Barentsa, a niektóre dźwięki wykorzystane w kompozycjach pochodzą z Mozambiku i ze statku cumującego w Rostocku? O przemieszczaniu, o nakładaniu (się) na siebie różnych rzeczywistości, porządków? Wspomnień i fantazji?

Z tego przemieszczenia wynika przekształcenie: takie jak rozciągnięcie i rozmazanie głosu Higashi w "Petrole 42", który brzmi jak szklista łuna. Oraz zniekształcenie: takie jak przykrycie, wytłumienie etnicznego motywu perkusyjnego, sprowadzenie go do prostego wzoru, jakby motywu powracającego na tkaninie. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy, ale po kilku odsłuchach (słuchawki by wyłapywać detale, głośniki by dać się pochłonąć) stwierdziłem, że kompozycja Higashi ("Okura") podoba mi się najbardziej. Być może w dużej mierze dlatego, że jest dłuższa, a przez to wydaje się być pełniejszą opowieścią. Ale też ze względu na niemalże psychodeliczno-rockową eksplozję około połowy oraz niesamowite niskie dźwięki, nie tyle agresywne, co stanowcze, ale jednocześnie ulotne, dynamiczne. Nie wspominając już o pomysłowym rozkładaniu detali między kanały i różnicowaniu w nich poziomu głośności.

Nie chodzi jednak o to, że utwory flankujące kompozycję Higashi, pierwszy samego Marchettiego i kończący płytę stworzony w dwójkę, mógłbym określić jako gorsze. Nie w tym rzecz, one same w sobie są bardzo ciekawe. Tylko że w porównaniu z "Okurą", która oferuje wiele punktów obserwacyjnych, oba "Petrole" są migawkami z jednej pozycji. Co nie musi być wadą, bo przez to skupienie zyskują lepszą eksplorację wybranych treści. Zresztą oba te utwory w ciekawy sposób się uzupełniają, bo w ogólnym podejściu są oparte na tej samej zasadzie: ciągłego syntezatorowego dźwięku, wokół którego gromadzone są inne (też odpowiadające sobie: głosy i odgłosy statku). Pierwszy jest mroczny, chropowaty, ciężki (niektóre momenty kojarzą się z wczesną kompozycją "Sirrus"), słowa przez cb radio są brudne, niepokojące, drugi jakby się unosił, odlatywał, piął na krystalicznych pasmach w górę, gdzie roztacza się wspominany zaśpiew Higashi.

Album nie trwa nawet 35 minut i patrząc przez pryzmat przyjemności obcowania z zawartymi na nim dźwiękami, gdy ostatnie wybrzmiewają, do głowy przychodzi tylko: za krótko. Jednak to przechodzi i pozostaje wdzięczność za możliwość doświadczenia tych światów, które niczym te z mapy przywołanej na okładce, są nierzeczywiste, nie mogłyby zaistnieć nigdzie indziej.

(nie chciałem już rozdymać wstępnych wyliczanek, ale podoba mi się też pomysł, że Okura w tytule odnosi się sieci hoteli, a współrzędne są propozycją lokalizacji dla nowego obiektu; wtedy znów dochodzimy do przemieszczania)

(-) Piotr Tkacz
Junk Media, Oct 12, 2009

What can an album be about when its cover shows a fragment of sixteenth century Asia and Oceania? When its title combines the name of a Japanese village with the coordinates placed in the middle of the Barents Sea? Where the origins of sounds used in the compositions range from Mozambique and a ship moored in Rostock? One could suppose a contemplation on migration or maybe an overlapping of various realities and orders, memories and fantasies.

Migration results in transformation, similar to the stretched and blurred voice of Higashi in the album’s final piece "Petrole 42", which sounds like a glassy glow. Migration also results in deformation, like the muffling of an ethnic drum motif coming down to a simple formula: a reappearing pattern on a piece of fabric. I have to admit I didn't expect it, but after a few listens (using both headphones to pick up the details and speakers to get absorbed by the whole) I found Higashi's "Okura" composition the most captivating. Longer than the other compositions and conveying a more complete story, "Okura" creates an almost psychedelic-rock explosion somewhere around the middle of the piece. The incredibly low tones, not so much aggressive as firm, are simultaneously light and dynamic. Also note the clever spatial mix and varying decibel levels.

It's not my intention to indicate the pieces flanking Higashi's composition, the first by Marchetti and the finishing piece composed by both artists, are worse. It's only in comparison with "Okura", which offers many observation points, that one finds the other two, "Petrole 73" and "Petrole 42," as more singular points of view. It doesn't necessarily have to be a drawback as through this concentration each track benefits from more in depth exploration of the sound. Besides, both pieces complement each other. They are based on the same principle: one of continuous synthesized sound surrounded by a gathering of other sounds. The first is gloomy, hoarse, and heavy with moments that remind the listener of an earlier composition, "Sirrus." The other piece sort of soars, flies away, climbs on a crystalline range, where Higashi's call unfolds.

Okura 73°N - 42°E runs less than 35 minutes and when the last sounds fade away, you are left wanting to fill the empty space. The listener is left with an appreciation for the opportunity to experience these worlds, which, like the ones on the map printed on the cover, are unreal and couldn't come into being anywhere else.

(-) Piotr Tkacz [translated by Maciej Janasik]
Felthat-Reviews, 19.08.2009

Lionel Marchetti works in the field of musique concrete which he personally refers to as "loudspeaker art". Various collaborations and his solo work gave a really refreshing view to what is sound and how it can be used.
Here with Yoko Higashi works out the formula of spectral collage based on the field recorded sounds and voices mingled with modulars which he crafts beautifully in 3 pieces. The material is not too long which gives this special kind of feeling that you strive for more. But it is a perfect scenario. No useless sounds, no maiming the listener with some promises which aren't kept then. Great work!

(-) Hubert Napiórski
Vital Weekly, #700, 13.10.2009

With the letter M of Much Music, the M of Muslimgauze, Merzbow and Machinefabriek is also the M of Marchetti, Lionel, who is a very composer these days and with quite an amount of releases under his belt. Here he teams up with his partner Yoko Higashi, who is also an active composer of electronic music (with various releases on Entr'acte). They each have a solo piece and one collaborative. Marchetti uses sounds from the Stubnitz, the boat/venue from Rostock, along with some sine wave like sound and radio voices. In Higashi's piece field recordings from Mozambique play an important role, along with various voices of different kinds and some electronic (analogue) processing. At almost sixteen minutes this is the longest piece on this CD. Curiously enough their collaborative piece is called 'Petrole 42' (Marchetti's solo piece is 'Petrole 73'), so its not difficult (or not to avoid) to see this piece as an extension of his solo piece. That I thought was a pity. Although the CD was quite nice, I also had the idea it was a bit of a filler - not the best work of Marchetti, but rather the need of getting one out. Still of a good quality, while not his best.

(-) Frans de Waard
ArtPapier, 19 (139) 01.10.2009

Z reguły - nieliczne wyjątki tylko potwierdzają ją - letnie propozycje kulturalne należą do gatunku "lekkich, łatwych i przyjemnych". Na przekór tej tendencji, chciałbym na okres kanikuły polecić kilka płyt, które nie są lekkie, nie są też chyba łatwe, ale pozostają w grupie przyjemnych.
Pierwszą z nich jest "Okura 73°N - 42°E" autorstwa pary kompozytorów z kręgu musique concrete Yôko Higashi i Lionela Marchettiego. Co prawda Marchetti już od co najmniej dekady uważany jest za jednego z wiodących twórców tego nurtu, zaś Higashi, kojarzona częściej jako performerka i tancerka, para się muzyką konkretną od niedawna, jednak płyta, na którą złożyły się trzy nagrania, po jednym solowym oraz jednym wspólnym, utrzymuje równy - i co ważne wysoki - poziom. Każda z kunsztownych kompozycji zbudowanych na kanwie nagrań terenowych i dźwięków konkretnych wzbogaconych wykorzystaniem surowej elektroniki oraz ludzkich głosów zaskakuje nieoczywistością skojarzeń i urzeka subtelnością aury brzmieniowej.

(-) Tadeusz Kosiek
Soundohm

Musica Genera presents another album from French musique concrete composer Lionel Marchetti (in 2005 MG had released the CD 'Docteur Kramer (you are not you)' by Lionel Marchetti and Emmanuel Petit), this time realised together with his artistic partner Yôko Higashi, Japanese performer, dancer and vocalist. The album contains three compositions of musique concrete, one by Marchetti, one by Higashi and a collaborative work by both artists. Each of the tracks is an elaborate sound construction of individual characteristics and unique sound aura. 'Pétrole 73' is the artistic fruit of Marchetti's stay at the 'Stubnitz' trawler, the one of a kind ship rebuilt as a floating cultural centre. Analogue drones, radio voices and mechanical sounds of working hull create the atmosphere that contrasts with next composition. 'Okura' was realised by Higashi basing on the sound material gathered in Mozambique. Field recordings of African nature and surprising electronic interventions interweave with fragments of ethnic music, leading the listener towards the final, collaborative track. 'Pétrole 42' captivates with it's sonic depth and uncanny, ethereal aura created by delicate synthesiser passages, distant, unearthly voices, chants, breaths, punctuated with disturbing, aggressive concrete sounds.